Additie en Condensatie Siliconen

Additie Siliconen

Door de toevoeging van een katalysator reageren de siliconenpolymeren d.m.v. een additie reactie tot een rubber uit en er ontstaan geen vluchtige bijproducten. Door verwarming van het product is het mogelijk de uitharding te versnellen. Het contact met bepaalde chemische stoffen kan de uitgeharde rubber een goede chemische bestendigheid heeft en niet de-polymeriseert bij hoge temperaturen.

Deze siliconen hebben opmerkelijke krimpeigenschappen, omdat zij dezelfde grootte hebben na de verwerkingstijd, en de snelheid van verwerken kan worden versneld door middel van de temperatuur.Additie curing siliconen worden meestal gemengd in de verhouding 1:1 betreffende part A tegenover Part B, en af en toe ook 10:1 of 9:1.

Condensatie Siliconen

Deze siliconen harden na toepassing van de katalysator tot een rubber uit d.m.v. een condensatie reactie terwijl een vluchtig bijproduct verdampt. Een variabele verwerkingstijd en uithardingssnelheid wordt verkregen door verandering van het aandeel en het type katalysator. De uitharding van deze producten is niet gevoelig voor inhibitie (vervuiling van oppervlakten). C-siliconen hebben een geringe krimp van ca. 0.5%. De uitgeharde rubber kan de-polymeriseren als het een in een gesloten ruimte verhit wordt.Condensatie curing silicone worden meestal gemengd in de verhouding 100:3, 100:4 of 100:5 bestaande uit silicone tegenover catalysator. Ze zijn minder gevoelig naar remmende agenten, maar hebben de ontvormbaar tijd toegenomen en meetbare krimp.

En hebben opmerkelijke krimpeigenschappen, omdat zij dezelfde grootte hebben na de verwerkingstijd, en de snelheid van verwerken kan worden versneld door middel van de temperatuur. In vergelijking tot de Condensatie curing products is het grootse nadeel van additie curing products de gevoeligheid naar remmende agenten. Dit gebeurt  indien de siliconen in contact komen met amine, plastilines, metaalzouten en andere producten.* De mengtijd, pot life en de te gieten tijd is afhankelijk van de temperatuur het milieu en de relatieve luchtvochtigheid waarde.

Additie en condensatie siliconen bestellen